SİVİL ALTYAPI

Ekiplerimiz, genellikle diğer disiplinlerle bağlantılı olarak, inşaat projeleri tasarlama ve yönetme konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. İnşaat Mühendislerimiz toprak işleri, nehir eğitimi, drenaj ve inşaatın planlanması ve denetimi konularında görev almıştır.

Orient Research aşağıdaki hizmetleri ve daha fazlasını sağlar:
○ Toprak işlerinin tasarımı
○ Yağmur suyu / yüzey suyu drenaj tasarımı.
○ Nehir eğitimi ve erozyon koruması
○ Geoteknik saha araştırma, test ve tasarım
○ İnşaat işleri için tasarım denetimi
○ İnşaat denetimi
○ Proje ve inşaat yönetimi
○ İnşaat işleri için maliyet tahminleri
○ Sözleşme belgeleri dahil şartnameler, keşif listesi ve ihale belgeleri
○ İddia değerlendirmesi, çürütme ve tavsiye