RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tasarımlarımızın ve tavsiyelerimizin etkileri müşterilerimizin ötesine geçebilir ve etkilenen tüm insanları kapsayabilir. Böylece risk değerlendirmesi yaptığımız işin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Riskleri değerlendirmenin yanı sıra, riskleri kabul edilebilir düzeylerde azaltmaya ve yönetmeye yardımcı olabiliriz.

Orient Research'ün sağladığı risk değerlendirme hizmetleri şunları içerir:
o Deprem bölgelerinde bulunan gayrimenkullere yatırım
o Binalarda can güvenliği
o Çevre etkisi
o Yangın güvenliği< br />o İş yerlerinde sağlık ve güvenlik