ARAŞTIRMA KATILIMI

Personelimizi Yüksek Lisans (MSc) veya Doktora (PhD) programlarına katılarak akademik kariyerlerini geliştirmeleri için aktif olarak teşvik ediyoruz. Şu anda kilit çalışanlarımızdan bazıları doktora derecesine sahiptir ve büyük çoğunluğu ya yüksek lisans derecesine sahiptir ya da niteliklerini ilerletmek için eğitimlerine devam etmektedir.

Personel üyelerimizi, özellikle pratik ticari uygulamaları olan konularda araştırma çalışmaları yürütmelerinde destekliyoruz. Bu tür projeler genellikle üniversiteler ve endüstrilerle işbirliğini içermektedir. Bu tür projelerin ayrıntıları aşağıda verildiği gibidir:

Dr. Kemal Hanoğlu, içi boş kil kiremit duvar dolgu betonarme çerçevelerin fiber takviyeli plastik (FRP) kaplama güçlendirmesi üzerine araştırma yaptı. Bu araştırmada, İçi Boş Kil Karo (HCT) dolguların sünek ve sünek olmayan betonarme çerçevelere rijitlik ve dayanım katkısı, yarı statik ters çevrilmiş döngüsel sismik yükler altında test edilen 1:3 ölçekli numuneler kullanılarak değerlendirilmiştir. Düz içi boş kil kiremit dolgulu dolgulu çerçevelerin, çıplak çerçevelerden çok daha fazla kırılma yüklerine sahip olduğu gösterilmiştir. İçi boş kil kiremit dolgusunu sınırlamak ve desteklemek için cam elyaf dokuma levha ve karbon Elyaf Takviyeli Plastik (FRP) laminatlar kullanıldı. Cam elyaf kaplamaların ve karbon elyaf laminatların eklenmesi, geleneksel olarak doldurulmuş çerçevelerin üzerine dolgulu çerçevelerin gücünü artırdı. Bununla birlikte, yeni sistemin maksimum yer değiştirme kapasitesi, kiremit dolgusunun düşük basınç dayanımı nedeniyle azalır, bu da arızaları ve deformasyonları dolgu köşeleri ve kolon orta yüksekliği ile sınırlandırır. Test sonuçları, güçlendirme gerektiren mevcut yapılara fayda sağlayabilecek bindirme veya FRP çapraz uygulamaları ile önemli bir mukavemet artışının sağlanabileceğini göstermektedir. FRP malzemesi ve matrisini oluşturan reçineler pahalı olarak görülse de, önemli ve tarihi yapılar için alternatif geleneksel güçlendirme planlarının maliyeti ve inşaatın istilacı doğası ve süresi maliyetleri karşılaştırılabilir hale getirir. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi ile yapılmıştır.

Lawrence Chee, Avrupa Birliği'nin Yedinci Çerçeve Programlarından birinde Doğu Araştırmaları için Proje Lideridir. Araştırma projesi, Nanoyapılı Hava Kapsüllenmesine Dayalı Yüksek Performanslı Yalıtım(HIPIN) içindir. Proje, yeni ve güçlendirme yapılan binalarda ısıl verimliliği artırmak için nano yapılı bir ısı yalıtım kaplaması üretmek için sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgiye http:// adresinden ulaşabilirsiniz. www.hipin.eu/