DEPREM / SİSMİK

Orient Research mühendisleri, özellikle deprem öncesi ve deprem sonrası koşullar için yapıların ve yapıların değerlendirilmesi, analizi ve tasarımında deprem mühendisliğinde geniş deneyime sahiptir. Tek bir sözleşmede 300.000 m2 ile yaklaşık 1 milyon m2 inşaat alanı arasında değişen değerlendirme, test, detay analizi ve güçlendirme tasarımı için birçok büyük projede çalışmışlardı.

Bir yapının depreme dayanıklı tasarımı, yalnızca yapısal analiz ve tasarımı değil, aynı zamanda yerel sahaya özgü tehlikeleri dikkate alan zemin modellemesini ve analizini de içerir.

Orient Research Türkiye Sismik Taban Yalıtım Derneği'nin kurucu üyelerinden biridir ve Teknik Direktörümüz Derneğin yönetim kurulundadır.

Orient Research, aşağıdakileri ve daha fazlasını içeren bir dizi deprem mühendisliği hizmeti sunar:
○ Sismik tehlike ve risk analizi,
○ Yer tepkisi analizi,
○ Tasarım yer hareketinin belirlenmesi
○ Sıvılaşma analizi
○ Sismik şev stabilite analizi
○ Yeni ve mevcut yapıların sismik analizi ve tasarımı
○ Yapısal olmayan elemanların sismik analizi ve tasarımı
○ mevcut ve yeni yapılar için sismik izolasyon sistemleri