ÇEVRE

Çoğu büyük ve uluslararası şirket çevreye duyarlıdır ve çevresel sürdürülebilirliği işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemiştir. Bu nedenle, çevresel konular projelerine yönelik değerlendirmelerinde en başta gelmektedir. Orient Research, bu tür gereksinimlere karşı hassastır ve tüm müşterilerimize, müşterilerimize, onların paydaşlarına ve çevreye fayda sağlayan çeşitli çevresel konularda tavsiye ve tasarım sunabilen Yardımcı Çevre Mühendislerine sahiptir.

Orient Research aşağıdaki hizmetleri ve daha fazlasını sunabilir:
○ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
○ Atık yönetimi (tehlikeli maddeler dahil)
○ Su yönetimi
○ Yer kirliliği inceleme ve belirleme
○ Hava kalitesi yönetimi
○ Çevre mevzuatı ve uygunluk konusunda tavsiyeler
○ Bağımsız Denetimler