MEKANİK

Projelerimizin farklı ve çok disiplinli yapısı nedeniyle Orient Research'te makine mühendislerinin bulunmasını gerekli gördük. Diğer hizmetlerimizden oldukça memnun olan birçok müşterimiz tarafından bu sorumluluk bize emanet edilmiştir. Bugün, makine mühendislerimiz sadece kurum içi projelerimize hizmet vermekle kalmıyor, aynı zamanda sadece makine mühendisliği hizmetleri için harici bina danışmanlıklarını destekleme yeteneğini de koruyor. Mühendislerimiz konut, ticari, perakende, savunma ve endüstriyel projeler için çok sayıda mekanik tasarımda yer almıştır. En büyük tek tasarım sözleşmemiz, 175.000 m2 konut ve ticari geliştirme için.

Tasarım süreci boyunca, makine mühendislerimiz küresel ısınma konularının çok iyi farkındadır ve LEED ve BREEAM standartlarına uygun sürdürülebilir tasarım konularında eğitim alırlar. Verimli tasarım ve daha sürdürülebilir ve alternatif yenilenebilir enerji teknolojilerini birleştirerek enerji ve doğal kaynak israfını en aza indirmeye odaklanmaya devam ediyorlar. Ayrıca hizmette konfor, bakım kolaylığı ve sistemlerin güvenilirliği tüm yönleriyle tüm tasarımlarda standarttır.

Orient Research, tüm müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri ve daha fazlasını sağlayabilir:
○ Bağımsız tasarım denetimleri, durum tespiti çalışmaları ve emsal incelemesi
○ Alternatif enerji çözümleri için fizibilite çalışmaları ve tasarım
○ Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı
○ Benzin istasyonları için güvenlik ve yangın söndürme sistemi tasarımı
○ Binalarda yangın söndürme sisteminin tasarımı
○ Endüstriyel tesisler için proses tasarımı
○ Su ve atık su sistem tasarımı
○ Termal ve enerji modelleme
○ Tasarım ve inşaat denetimi
○ İhale dokümantasyonu ve teklif yönetimi
○ Proje yönetimi
○ Tedarik
○ Sistemlerin test edilmesi ve devreye alınması