TEMEL VE GEOTEKNİK

Geoteknik ve temel mühendisliği, jeoteknik ve temel çalışmalarını içeren hemen hemen tüm projelerimizde hizmetimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllar içinde, Türkiye'de ve diğer ülkelerde önemli miktarda jeoteknik bilgi biriktirdik. Geoteknik mühendislerimiz, tasarım, denetim ve proje yönetimini içeren bir dizi görevi şirket içinde üstlenebilir.

Orient Research, müşterilerimize aşağıdaki hizmetleri ve daha fazlasını sağlayabilir:
○ Tüm yerinde ve laboratuvar testleri dahil olmak üzere jeoteknik saha incelemesi
○ Geoteknik masaüstü çalışmaları
○ Şev stabilite analizi
○ Zemin iyileştirme ve güçlendirme tasarımı
○ Her tür temelin tasarımı
○ Sismik yükler de dahil olmak üzere tüm toprak istinat yapılarının tasarımı
○ Yer ankrajlarının tasarımı
○ Enstrümantasyon, izleme ve yerinde test
○ Tasarım ve inşaat denetimi
○ Mevcut en iyi yaklaşım belgeleri
○ Tasarım denetimleri, durum tespiti çalışmaları ve meslektaş incelemesi gerçekleştirin