SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Orient Research, sürekli olarak dünya çapındaki zorlukların üstesinden gelmek için çabalıyor. Sürdürülebilirlik, BM – Brundtland Raporunda “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma ulaşmak için sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyo-politik ve ekonomik açılardan ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir yöntemleri tüm uygulamalarımıza entegre etmek için çalışıyoruz. Orient Research bir BREEAM Uluslararası Lisanslı Değerlendiricidir ve gelişmelerin uygun şekilde akredite edilmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Değerlendiricimiz ve tasarım personelimiz ayrıca LEED.

Orient Research, müşterilere aşağıdaki hizmetleri ve daha fazlasını sağlayabilir:
○ BREEAM değerlendirmesi yapma
○ BREEAM ve LEED değerlendirmesinde yerel danışman rolü oynama
○ sürdürülebilir tasarım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan süreç
○ Sürdürülebilir kalkınma için tasarım
○ BREEAM ve LEED dostu Tasarım Özeti ve Spesifikasyonları geliştirme
BREEAM ve LEED ile birlikte sağlayabileceğimiz diğer hizmetler şunları içerir:
○ Enerji modellemesi
○ Yenilenebilir enerji modellemesi (BEPI)
○ Gürültü ve Akustik araştırmaları
○ Günışığı modellemesi
○ Seyahat Planlaması
○ Termal modelleme